PLUJA DE ROSES

Fundada a Barcelona el juny de 1923 pel P. Josep de sant Joan de la Creu, carmelita descalç. El 1924 va passar a Tarragona al Centre de Propaganda de Santa Teresina i el 1928 es va traslladar definitivament a Lleida, on els carmelites descalços havien decidit construir un santuari dedicat a santa Teresa del Nen Jesús. Actualment és l’òrgan oficial de comunicació del Santuari de Santa Teresina i mitjà de difusió de la doctrina espiritual de la doctora més jove de l’Església.

Fa més de 83 anys que la revista escampa per tot el món la figura i l’espiritualitat de santa Teresa del Nen Jesús. També s’apropa a altres figures del Carmel teresià que han destacat en el camp de l’espiritualitat: Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein), Francesc Palau i Quer.

Visita la nostra revista a http://www.carmelcat.cat/lleida/4lluviaesp.htm