El dia 18 de setembre es va reunir al nostre convent el Consell de la Província Ibèrica de Santa Teresa. Es tractava de la reunió ordinària mensual però que es va aprofitar per tractar temes relacionats directament amb les comunitats unificades de Badalona i Barcelona. Així, els membres del consell, presidits pel provincial P. Francisco Sánchez Oreja, van visitar el convent i es van reunir amb l’arquitecte Francesc Gil, director de les obres de reforma del tercer pis on s’establiran els religiosos de la comunitat. Casualment, aquestes obres començaran quan faci 100 anys justos des de la inauguració del convent tal com el coneixem avui, el 15 d'octubre de 1923, festivitat de santa Teresa de Jesús. Durant la jornada, també van acollir mossèn Andreu Oller, vicari episcopal de Barcelona, el qual tingué l’oportunitat d’explicar al consell la nova distribució territorial dins de l’arxiprestat, el qual s'ha dividir en Comunitats Pastorals agrupant parròquies i comunitats religioses. fLa nostra comunitat carmelitana ha quedat integrada en la Comunitat Pastoral Badalona Centre,...