Avui, 24 de juny, s'han reunit els responsables dels diferents centres educatius de la Província Ibèrica i de Sant Joaquim de Navarra a la comunitat de Madrid. Acabat el curs, és el moment de fer balanç de l'any acadèmic i posar les bases per al curs vinent. Ha estat una trobada de treball per posar en comú els principals reptes de cada centre en el marc de l'ideari. Cal assenyalar que els valors del Grup de Col·legis OCD es fonamenten en l'Evangeli, la Bona Notícia que és Jesucrist, segons la fe i la doctrina de l'Església Catòlica, a la vegada encarnada i assumida per l'espiritualitat del nostre Orde, especialment pel que fa al pensament i la vida dels nostres sants pares Teresa de Jesús i Joan de la Creu. Els nostres col·legis es mostren com a comunitats educatives en missió compartida i compromeses amb el desenvolupament i millora contínua d'una escola de qualitat. En els nostres centres acollim totes les persones, amb un projecte que desenvolupem entre tots. Els col·legis de la Província aposten per la persona, amb propostes de creixement integral des de totes les...