EDUCACIÓ

IDENTITAT

Els carmelites descalços, amb el nostre lliurament, abracem la vida religiosa “en obsequi de Jesucrist”, recolzant-nos en el comú destí i en la imitació de la Verge Maria com a model de configuració amb Crist. Així, la nostra vocació és una gràcia que ens impulsa, en una comunió fraterna de vida, a la misteriosa unió amb Déu pel camí de la contemplació i de l’activitat apostòlica, indissolublement agermanades al servei de l’Església. Pertany al mateix ésser del nostre carisma treballar de diferents maneres en benefici de la humanitat (C, 15) i, amb aquest desig, un dels camps des del qual projectem el que som com a família religiosa, són els centres educatius. Les nostres escoles es mostren com a comunitats educatives en missió compartida i compromeses amb el desenvolupament i millora contínua d’una escola de qualitat perquè:

 

 • Acullen totes les persones, amb un projecte que desenvolupem entre tots.
 • Aposten per la persona amb propostes de creixement integral des de totes les intel·ligències.
 • Preparen per aprendre al llarg de tota la vida.
 • Es converteixen en testimoni i signe de Jesús i una vida oberta a la transcendència.
 • Fomenten la feina en xarxa i la solidaritat amb els més pobres.
 • Actuen de manera proactiva davant dels reptes i els problemes del seu propi entorn.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

A. MISSIÓ

Els Carmelites Descalços no vam néixer com una Ordre dedicada a l’educació a les escoles. No obstant això, hem estat de sempre educadors, especialment en el món de la preadolescència i la joventut. Això ens ha aportat una experiència i riquesa a compartir amb el nostre entorn. Els Centres educatius dels Carmelites d’Espanya són una resposta a la necessitat de l’Església de fer-se present al món de les famílies per portar-hi el missatge de l’evangeli. El camp de l’educació obre fronteres il·limitades a aquesta missió. Volem oferir al nostre alumnat i famílies un tipus d’educació integral per formar persones competents tant en l’aspecte acadèmic com en l’aspecte humà i religiós. Ser educadors i formar un alumnat competent és una tasca comuna a tothom. No obstant això, a la nostra tasca educativa, com a Carmelites Descalços, volem cultivar d’una manera particular un model educatiu on els nostres alumnes i famílies:

 • Aprendre a valorar ia obrir-se a la pròpia interioritat i reconèixer la transcendència com un valor.
 • Aprendre a valorar una manera de relació amb els altres, des de la familiaritat i la proximitat.
 • Aprenguin així a relacionar-se amb Déu com un pare bondadós i un amic proper.

Les nostres escoles volen ser:

 • Espais duna educació integral per al futur.
 • Una escola per aprendre a viure en família.
 • Un espai per aprendre a caminar junts en veritat.

Així, volem també que la nostra tasca i el nostre alumnat es distingeixin, entre d’altres, per les característiques següents:

 • La senzillesa com una manera de ser: humil amb un mateix, proper i servicial amb els altres.
 • La constància i lesforç en lèxit de les metes proposades com una manera de fer.
 • La bona preparació, fruit del lliurament de tots a la tasca educativa, com una manera de culminar la tasca encomanada.
 • La identificació amb els valors de la institució com un mode i signe de pertinença a aquesta.

B · MISSIÓ

Els Col·legis Carmelites Descalços de la Península Ibèrica ens posem a somiar realitats i pretenem avançar fins a assolir un triple somni: pedagògic, didàctic i pastoral. Encara que parlem de somnis, aquests s’incardinen en la realitat concreta dels nostres centres a través dels matisos següents:

SOMNI PEDAGÒGIC

 • Viure en família i en comunitat des d’un aprenentatge social tenint en compte les diferents intel·ligències, amb l’objectiu d’aplicar-les a la realitat.
 • Ensenyar a generar estratègies per aprendre i desenvolupar autonomia i habilitats capaces d’adaptar-se a diferents situacions i estils de treball.
 • Ensenyar a viure, a solucionar i gestionar problemes, que sàpiguen comunicar-se al món complex que els ha tocat viure.
 • Motivar per al creixement propi i social.

SOMNI DIDÀCTIC

 • Canviar els rols de professor/alumne. Establint l’aprenentatge de l’alumne al centre del procés i formar professors perquè en siguin guies.
 • Fomentar un esperit crític, innovador i investigador per canviar la realitat més propera i somiar una nova realitat global.
 • Ajudar els alumnes a ser més persones, atenent les seves emocions i sentiments (Intel·ligència emocional)
 • Atendre la diversitat promovent la flexibilitat a les agrupacions, la interacció entre els alumnes, el treball cooperatiu, etc.
 • Formar alumnes competents digitalment, en la gestió de la informació a través de les TICS, el pensament crític i la utilització de noves tecnologies.

SOMNI PASTORAL

 • Interioritzar el sentit pastoral del centre mitjançant un acompanyament espiritual personalitzat.
 • Generar experiències per viure els valors evangèlics i utilitzar el llenguatge dels alumnes per parlar de pastoral.
 • Utilitzar el testimoni com a clau per al desenvolupament pastoral dels centres: una comunitat educativa que sap pregar unida, que viu la fe a les celebracions i en el dia a dia, que són coherents amb els valors que posen en joc.
 • Assumir el carisma encarnant-lo en un compromís amb la societat.

A més de l’anterior els nostres centres pretenen arribar a aconseguir:

 1. Arribar a ser Centres de referència al nostre entorn més proper.
 2. Tenir cura del professorat com a agent fonamental en el procés educatiu, de manera especial en la seva selecció i formació inicial i contínua.
 3. Acompanyar i formar els directius de les escoles, coresponsables en el carisma i la missió dels carmelites descalços.
 4. Treballar la millora contínua amb anàlisis i presa de decisions incorporades en els sistemes de gestió de qualitat i excel·lència dels col·legis.
 5. Desenvolupar les vies necessàries per aconseguir una autèntica cultura de col·laboració entre les famílies i el Col·legi.
 6. Aconseguir que, en finalitzar la seva escolarització al nostre Col·legi, els nostres alumnes siguin persones identificades amb l’estil i el tarannà teresià, participatives, orants, solidàries, tolerants, que valorin el treball i l’esforç, i assoleixin una base cultural sòlida

 

C · VALORS

Els valors del Grup de Col·legis OCD es funden a l’Evangeli, la Bona Notícia que és Jesucrist, segons la fe i la doctrina de l’Església Catòlica, encarnada i assumida alhora per l’espiritualitat de la nostra Ordre, sobretot en el pensament i la vida dels nostres sants pares Teresa de Jesús i Joan de la Creu. D’aquí recollim tres dimensions fonamentals de la persona, que serveixen com a eixos principals dels valors que intentem inculcar i treballar als nostres centres: interioritat, sociabilitat i voluntat.

ELS NOSTRES CENTRES

A la portada

Celebramos las Fiestas de la Transverberación 2022 en Alba de Tormes

Celebramos las Fiestas de la Transverberación 2022 en Alba de Tormes

Los días 25, 26 y 27 de agosto se celebraron en Alba de Tormes las Fiestas de la Transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Esperamos con mucha ilusión durante todo el año que lleguen estas fechas, y este año tienen un simbolismo especial debido a la celebración de los Centenarios Teresianos: 100 años de la investidura de Santa Teresa como doctora honoris causa y 400 años desde su canonización. El Obispo y Exarca apostólico de Atenas El Obispo y Exarca apostólico de Atenas y El Prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y Salamanca Durante esta semana, la programación de la Iglesia de la Anunciación recogió varios eventos especiales y recibimos visitas de personalidades importantes para nosotros como El Obispo y Exarca apostólico de Atenas, de los católicos de rito bizantino en Grecia, quien descubrió la exposición “Teresa de Jesús: Mujer, Santa, Doctora” y la nueva zona de la exposición “Artis Momentum”, en una visita guiada exclusiva, impartida por el comisario de la exposición y Prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y Salamanca,...

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARME. SETÈ DIA

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARME. SETÈ DIA

Salutació a Maria Sigui la vostra puresa beneïda eternament, ja que fins l’Omnipotent en celebra la bellesa. A vós, excelsa princesa, Sagrada Verge Maria, ofereixo, com cada dia, cos i ànima amb fervor; acolliu-me en vostra amor, no em deixeu pas, Mare mia. Oració inicial Pare celestial, en celebrar el setè dia de la novena en honor de la Mare de Déu del Carme, demanem que ens concedeixis participar, com ella, de la plenitud de la teva gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que viu i regna amb tu en la unitat de l'Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén. Invocacions ROSA DEL CARMEL, perfuma'ns ànima i cos, perquè portem la bona olor de Crist enmig dels nostres germans. Déu vos salve, Maria… ESTEL DE LA MAR, guia la nostra barqueta pel mar de la vida fins que arribem a les platges lluminoses de la pàtria celestial. Déu vos salve, Maria… REINA DEL CEL, que un dia gaudim de la teva companyia en l'eternitat i proclamem amb tu la grandesa del Senyor, perquè el Poderós va fer en tu meravelles. Déu vos salve, Maria… (Demani's la gràcia que es desitja...