Vicariat

VICARIAT

Vicariat
América (Bolivia, Paraguay, Uruguay)

Creat pel Capítol provincial de Burgos del 2011. Amb la finalitat d’incrementar la presència de l’Orde, d’acord amb les normes del Decret del Definitori General (DF 456/71) per a les Delegacions d’Amèrica Llatina, el Capítol Provincial de San Juan de la Cruz de Burgos erigí el Vicariat Regional de Bolívia-Uruguai-Paraguai l’any 2011, segons les normes de l’Orde (cf NA 158). El Vicariat està configurat pels religiosos adscrits a les comunitats que la nostra Orde té a Bolívia, Uruguai i Paraguai, actualment situades a La Paz, Cochabamba San Antonio, Cochabamba Queru-Queru, Montevideo El Prado, Montevideo Carrasco, Florida, Lambaré Tupa Roga i Fernando de la Mora San José Roga.