NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARME. TERCER DIA

9 jul. 2024 | Actualitat

Salutació a Maria Sigui la vostra puresa beneïda eternament, ja que fins l’Omnipotent en celebra la bellesa. A vós, excelsa princesa, Sagrada Verge Maria, ofereixo, com cada dia, cos i ànima amb fervor; acolliu-me en vostra amor, no em deixeu pas, mare mia.

Oració inicial Senyor Déu nostre que has honorat l’Orde del Carme amb l’advocació especial de la benaurada Verge Maria, Mare del teu fill; fes que els que celebrem el tercer dia de la novena en el seu honor, guiats pel seu exemple i protecció, creixem en fe, esperança i caritat. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que viu i regna amb tu en la unitat de l’Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén

Invocacions

ROSA DEL CARMEL, perfuma’ns ànima i cos, perquè portem la bona olor de Crist enmig dels nostres germans. Déu vos salve, Maria…

ESTEL DE LA MAR, guia la nostra barqueta pel mar de la vida fins que arribem a les platges lluminoses de la pàtria celestial. Déu vos salve, Maria…

REINA DEL CEL, que un dia gaudim de la teva companyia en l’eternitat i proclamem amb tu la grandesa del Senyor, perquè el Poderós va fer en tu meravelles. Déu vos salve, Maria…

(Demani’s la gràcia que es desitja aconseguir)

Lletanies

Santa Maria, mare de Déu i mare nostra, prega per nosaltres.

Esbarzer ardent, prega per nosaltres.

Tabernacle de l’Altíssim, prega per nosaltres.

Arca de l’Aliança, prega per nosaltres.

Seu de saviesa, prega per nosaltres.

Ciutat de Déu, prega per nosaltres.

Porta d’Orient sempre oberta, prega per nosaltres.

Font d’aigua viva, prega per nosaltres.

Aurora de salvament, prega per nosaltres.

Mare i bellesa del Carmel, prega per nosaltres.

– Prega per nosaltres, santa Mare de Déu.

– Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Pregària final Mare de Déu, mare i bellesa del Carmel, estel de la mar, en aquesta novena ens adrecem a tu per implorar la teva protecció. Mare de Déu i mare nostra, contempla als qui invoquem el teu auxili, escolta les nostres pregàries i ensenya’ns a servir Jesús amb cor sincer, com tu ho vas fer. Mare de misericòrdia i refugi dels pecadors, intercedeix per nosaltres davant el teu Fill Jesucrist, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

Flor blanca del Carmel, / ram de raïm

claredat celeste, / prodigi de puresa

en ser, a la vegada, / Mare de Déu i Verge:

Verge fecunda!

Mare, que brotada / de l’Emmanuel,

guardes intacta / la donzellesa;

estrella, guia / dels camins de la mar,

sigue’ns favorable.

–– Ave Maria Puríssima.

– Sens pecat fou concebuda.