NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARME. SEGON DIA

8 jul. 2024 | Actualitat

Salutació a Maria Sigui la vostra puresa beneïda eternament, ja que fins l’Omnipotent en celebra la bellesa. A vós, excelsa princesa, Sagrada Verge Maria, ofereixo, com cada dia, cos i ànima amb fervor; acolliu-me en vostra amor, no em deixeu pas, mare mia.

Oració inicial Pare sant, et demanem que la Mare de Déu, mare i bellesa del Carmel, empari sota el seu mantell protector a tots els que celebrem el segon dia de la novena en el seu honor; perquè, amb seu exemple i protecció creixem en la intimitat amb el seu Fill Jesucrist, el qual viu i regna amb tu en la unitat de l’Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén.

Invocacions

ROSA DEL CARMEL, perfuma’ns ànima i cos, perquè portem la bona olor de Crist enmig dels nostres germans. Déu vos salve, Maria…

ESTEL DE LA MAR, guia la nostra barqueta pel mar de la vida fins que arribem a les platges lluminoses de la pàtria celestial. Déu vos salve, Maria…

REINA DEL CEL, que un dia gaudim de la teva companyia en l’eternitat i proclamem amb tu la grandesa del Senyor, perquè el Poderós va fer en tu meravelles. Déu vos salve, Maria…

(Demani’s la gràcia que es desitja aconseguir)

Lletanies

Santa Maria, mare de Déu i mare nostra, prega per nosaltres.

Nova Eva, prega per nosaltres.

Mare dels vivents, prega per nosaltres.

Estirp d’Abraham, prega per nosaltres.

Hereva de la promesa, prega per nosaltres.

Arrel de Jesè, prega per nosaltres.

Filla de Sió, prega per nosaltres.

Terra verge, prega per nosaltres.

Escala de Jacob, prega per nosaltres.

Mare i bellesa del Carmel, prega per nosaltres.

– Prega per nosaltres, santa Mare de Déu.

– Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Pregària final Mare de Déu, mare i bellesa del Carmel, estel de la mar, en aquesta novena ens adrecem a tu per implorar la teva protecció. Mare de Déu i mare nostra, contempla als qui invoquem el teu auxili, escolta les nostres pregàries i ensenya’ns a servir Jesús amb cor sincer, com tu ho vas fer. Mare de misericòrdia i refugi dels pecadors, intercedeix per nosaltres davant el teu Fill Jesucrist, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

Flor del Carmel, / vinya florida,

esplendor celeste, / Verge singular.

Oh, mare amable, / dona immaculada,

protegeix sempre / els carmelites,

i a tots els teus fills, / estrella de la mar.

–– Ave Maria Puríssima.

– Sens pecat fou concebuda.