NOVENA A LA MARE DÉU DEL CARME. CINQUÈ DIA

11 jul. 2024 | Actualitat

Salutació a Maria Sigui la vostra puresa beneïda eternament, ja que fins l’Omnipotent en celebra la bellesa. A vós, excelsa princesa, Sagrada Verge Maria, ofereixo, com cada dia, cos i ànima amb fervor; acolliu-me en vostra amor, no em deixeu pas, Mare mia.

Oració inicial Déu dels nostres pares en la fe, que vas concedir a la Mare de Déu, mare i bellesa del Carmel, viure sempre en la teva presència, conservant les teves paraules en el cor; concedeix als qui celebrem el cinquè dia de la novena en el seu honor buscar sempre el teu rostre i ésser en el món testimonis del teu amor. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que viu i regna amb tu en la unitat de l’Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén.

Invocacions

ROSA DEL CARMEL, perfuma’ns ànima i cos, perquè portem la bona olor de Crist enmig dels nostres germans. Déu vos salve, Maria…

ESTEL DE LA MAR, guia la nostra barqueta pel mar de la vida fins que arribem a les platges lluminoses de la pàtria celestial. Déu vos salve, Maria…

REINA DEL CEL, que un dia gaudim de la teva companyia en l’eternitat i proclamem amb tu la grandesa del Senyor, perquè el Poderós va fer en tu meravelles. Déu vos salve, Maria…

(Demani’s la gràcia que es desitja aconseguir)

Lletanies

Santa Maria, mare de Déu i mare nostra, prega per nosaltres.

Mare de Jesús, prega per nosaltres.

Mare de l’Emmanuel, prega per nosaltres.

Mare del messies, Fill de David, prega per nosaltres.

Mare del Senyor, prega per nosaltres.

Mare alegra de Betlem, prega per nosaltres.

Mare orant, prega per nosaltres.

Mare servicial, prega per nosaltres.

Mare amable, prega per nosaltres.

Mare i bellesa del Carmel, prega per nosaltres.

– Prega per nosaltres, santa Mare de Déu.

– Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Pregària final Mare de Déu, mare i bellesa del Carmel, estel de la mar, en aquesta novena ens adrecem a tu per implorar la teva protecció. Mare de Déu i mare nostra, contempla als qui invoquem el teu auxili, escolta les nostres pregàries i ensenya’ns a servir Jesús amb cor sincer, com tu ho vas fer. Mare de misericòrdia i refugi dels pecadors, intercedeix per nosaltres davant el teu Fill Jesucrist, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

Flor blanca del Carmel, / ram de raïm

claredat celeste, / prodigi de puresa

en ser, a la vegada, / Mare de Déu i Verge:

Verge fecunda!

En les nits fosques / navega l’ànima,

encén-li els raigs / de l’esperança,

i sigues l’estel / que guiï la nostra nau

a port segur.

–– Ave Maria Puríssima.

– Sens pecat fou concebuda.