Curs de Teologia en línia en castellà en el Teresianum

6 jul. 2024 | Actualitat

La Teologia espiritual és la disciplina teològica que estudia l’experiència de la vida trinitària infosa per l’Esperit Sant en el cor de la persona humana (Estatut, 8). Una efusió que permet a la persona desplegar les capacitats conseqüents a la seva condició de creatura a imatge i semblança de Déu i la seva crida a la configuració plena amb Crist segons la voluntat del Pare, que en ell ens ha redimit.

La vida espiritual, per tant, és camí personal i eclesial vers el compliment en cada individu de la plenitud a la qual hem estat cridats, és a dir, a la santedat.

Tenint en compte aquestes premisses, aquest curs de Teologia espiritual en línia pretén oferir una formació bàsica en el camp teològic aplicat a l’estudi teòric i pràctic en profunditat de la vida espiritual. El curs prolonga i ofereix una modalitat d’estudi alternativa a altres activitats per a l’estudi en línia en castellà de l’Espiritualitat ofertes anteriorment pel Carmel teresià, com ara la de l’Institut d’Espiritualitat a Distància oferta pel Cites – Universitat de la Mística dels Carmelites descalços d’Àvila (per a més informació es pot visitar: https://e-ied.org/).

En cadascuna de les matèries es donen els continguts i les eines hermenèutiques necessàries perquè els participants en el curs puguin adquirir coneixements suficients sobre Teologia espiritual (objecte, fonts, mètode, sentit, etc.), així els capacita per afrontar l’aprenentatge i l’estudi personal sobre els espais i dinamismes de la vida espiritual cristiana (processos pràctics de transformació cristiana, vida espiritual, acompanyament espiritual, oració cristiana, etc.), amb una atenció particular a l’òptica des de la qual l’espiritualitat carmelitano-teresiana afronta aquests arguments.

El curs es desenvoluparà amb lliçons en línia via Zoom, en castellà.

L’assistència a les lliçons és obligatòria per als alumnes inscrits, que,

tanmateix, tindran dret a 1/3 d’absències justificades. Tot i amb això, els alumnes que tinguin dificultats raonables per participar en un nombre més alt de sessions es podran posar en contacte amb el coordinador del curs, el qual valorarà la possibilitat de dispensa’ls de l’assistència. Totes les lliçons seran accessibles durant un període de temps per als alumnes que no hagin pogut seguir-les en línia.

Predominant les classes en directe, el professor podrà gravar alguna de les sessions, sense superar-ne mai 1/3. Les classes seran de tipus “magistral”, és a dir, amb exposició de la matèria pel professor. Cada docent organitzarà les lliçons i la manera d’interaccionar amb els estudiants.

Els programes i bibliografia de cada assignatura, així com altres materials que cada professor decideixi posar a la disposició dels estudiants per a un millor desenvolupament del curs, seran accessibles per als alumnes a través de la plataforma Moodle de la Facultat.

El programa consta de vuit cursos, cadascun de dotze hores de durada. Cada assignatura es desenvoluparà al llarg de sis setmanes consecutives, sempre que no concorrin períodes no lectius, indicats en la Guia Acadèmica de la Facultat. S’impartiran dues hores setmanals al llarg de dos anys lectius.

Les classes s’impartiran els dimarts (en el cas que un dimarts sigui festiu, segons el calendari de la Guia Acadèmica de la facultat, es traslladarà al dimecres successiu), entre els mesos d’octubre i maig de cada any lectiu. L’horari de les lliçons serà: 18.30-19.15; 19.25-20.10 GMT+1.

Només es contempla la realització del programa complet com a estudiant regular.

Està prevista una doble taxa d’inscripció:

Normal: 200 euros;

Benefactor: 250 euros

Diploma: 50 euros (més despeses d’enviament)

Contacte per a Informació i Administració Acadèmica:

Dott.ssa Stefania Tassotti Secretaria

Piazza di San Pancrazio 5/a 00152 Roma

espanol.online@teresianum.net

Dott. Fr. Emilio J. Martínez González, ocd Responsable

Piazza di San Pancrazio 5/a 00152 Roma

Email: martinez@teresianum.net