“Códoba carmelitana. Tras las huellas de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz”

10 jul. 2024 | Actualitat

El passat 9 de juliol es va presentar a l’església conventual dels Pares Carmelites Descalços de Còrdova una nova publicació del Grupo Editorial Fonte sobre la relació d’aquesta ciutat andalusa amb els fundadors del Carmel Descalç.

“Córdoba carmelitana. Tras las huellas de Teresa de Jesús i Juan de la Cruz.”, és títol de la publicació del carmelita descalç P. Óscar I. Aparicio.

El P. Óscar va explicar el motiu d’aquesta nova publicació i va narrar el pas traumàtic de Teresa de Jesús per Còrdova i el de més durada i agradable de Joan de la Creu.

Seguidament va destacar la forta presència de l’Orde del Carmel Descalç a Còrdova i província. En concret, l’autor va recordar que a Còrdova i hagué 18 presències teresianes, essent així un dels llocs més carmelitans de tot el món catòlic.

El llibre es pot adquirir a la pàgina web de l’editorial.