Any Centenari de santa Teresina de l’Infant Jesús

3 jul. 2023 | Actualitat

Les comunitats de la zona de Catalunya de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús han preparat per a aquest any 2023 un seguit d’activitats, algunes de les quals ja s’han celebrat, amb motiu del 150è aniversari del naixement de Santa Teresina de l’Infant Jesús (2 de gener de 1873), i el centenari de la seva beatificació (29 d’abril de 1923).

A aquestes dates s’hi afegeixen altres tres efemèrides: el centenari de l’aparició de la revista ‘Pluja de Roses’, publicada per primera vegada a Barcelona el juny de 1923, i ara òrgan oficial del Santuari de Santa Teresina de Lleida; d’aquí un parell d’anys, el centenari de la canonització de Teresina el 17 de maig de 1925 pel papa Pius XI; i dos anys després, el 14 de desembre de 1927, el centenari de la proclamació de Teresina com a patrona de les missions pel mateix papa.

Després de la visita al Santuari de Lleida el dia 4 de gener d’enguany, de les relíquies de la Santa de Lisieux i dels seus pares, els sants Lluís Martin i Cèlia Guérin, es decidí convocar una comissió per elaborar i coordinar un programa de celebracions per a aquestes esdeveniments.

La comissió, formada pels priors de les comunitats de religiosos de Lleida, Tarragona, Barcelona i Badalona, una representant de la Federació Mare de Déu de Montserrat de les Carmelites descalces i dos representants dels laics, va preparar un primer esborrany que s’ha anat concretant en les tres successives trobades que han tingut lloc al convent de Barcelona, i que va quedar fixat de la següent manera:

Activitats ja celebrades:

29 d’abril. Centenari de la beatificació. A Lleida: celebració solemne de l’Eucaristia i concert de Gòspel amb el grup d’Erwyn Seerutton.

Del 29 de maig al 4 de juny. Pelegrinatge a Lisieux, amb visita als llocs relacionats amb santa Teresina i la seva família.

Properes celebracions:

Dies 27, 28 i 29 de setembre. Xerrades de preparació a la festa de santa Teresina a Barcelona, Badalona, Tarragona i Lleida, a càrrec de la germana Teresa Rofes, carmelita descalça de Terrassa.

30 de setembre. Trobada Anual de la Família Carmelitana, amb religiosos, religioses i seglars de les diferents comunitats, congregacions i instituts vinculats al Carmel teresià de la zona de Catalunya. Aquest any a Lleida, amb un ampli programa d’activitats.

1 d’octubre. Festivitat de santa Teresina. Eucaristies solemnes a les nostres esglésies.

Del 16 al 23 d’octubre. Visita de les relíquies de santa Teresa de l’Infant Jesús a les comunitats de frares i monges de Barcelona, Mataró, Terrassa, Badalona, Tiana, Igualada, Amposta, Tortosa, Tarragona i Lleida.

Durant el curs 2023-24, es treballaran les fitxes proposades per la Casa Generalícia.

Per a divulgar tota aquesta informació s’han publicat el Cartell de l’Any Centenari, editat un recordatori i s’ha obert la pàgina web http://www.carmelcat.cat/teresina/index.html

També s’ha recuperat dels fons de l’Editorial Balmes de Barcelona, un estoc de llibres de poesies de santa Teresina de Lisieux, publicat l’any 1945 i traduïdes al català per la coneguda poetessa i traductora mallorquina Maria Antònia Salvà (1868-1958). Es tracta d’una partida de 400 exemplars que s’han fet arribar a les nostres comunitats.