Revistes

REVISTES

San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz

La revista San Juan de la Cruz és una publicació especialitzada dels PP. Carmelites Descalços que des de principis del segle XX es dedica a la reflexió i aprofundiment en la doctrina i missatge de sant Joan de la Creu, com també les seves influències i relacions amb diferents camps de Teologia, espiritualitat, societat o cultura. Té una periodicitat bianual i es dirigeix a un ampli sector de públic, laic i religiós, de formació universitària, interessat en rebre coneixements  i noves perspectives d’anàlisi sobre l’obra i espiritualitat santjoanista.

VEURE TOTES