Revistes

REVISTES

Mensajero de San José
Mensajero de San José

Es tracta d’una revista popular de periodicitat bimensual. El seu principal objectiu és mantenir i fomentar la devoció a sant Josep. A més, té un caràcter didàctic i informatiu sobre l’espòs de Maria.

El “Mensajero de San José” ofereix articles breus i senzills amb sant Josep de protagonista. Inclou seccions de Sagrada Escriptura, de models d’espiritualitat josefina, de formació humana i religiosa.

També, cal destacar la tradicional secció d’humor que sempre trobem en aquesta revista.

VEURE TOTES