Revistes

REVISTES

Estudios Josefinos
Estudios Josefinos

Revista semestral de recerca, d'alta divulgació i d'informació. La revista, en si mateixa, és la millor font documental per seguir la trajectòria de la teologia de sant Josep, dels estudis, de la pròpia devoció, tan diferent en tot abans i després del Vaticà II. Abans d'aquest esdeveniment, predominaven els temes especulatius, fins i tot a la manera escolàstica, de la anomenada Josefologia.

Després del concili dominen els estudis referits a l'Evangeli, als Pares, al paper de Josep a l'Església, a la història del seu culte, a la seva presència en la religiositat elitista i popular. Els col·laboradors de la revista són especialistes en Sagrades Escriptures, en història de l'Església, en l'art, en religiositat...

Hi ha sis voluminosos números especials dedicats als Simposis Internacionals que s'han celebrat des de 1970.

En la revista hi han col·laborat els millors estudiosos de sant Josep en la seva dimensió bíblica, patrística, en el magisteri de l'Església, litúrgia, teològica (amb els seus canvis després del Vaticà II), artística, literària, de devoció d’elits i la popular. Avui dia és una autèntica enciclopèdia sobre sant Josep.

VEURE TOTES