Qui som

QUI SOM

Qui som

Els Carmelites descalços estem presents a la Word Wide Web des de principis del 2000. Ja aleshores vam voler oferir als nostres simpatitzants i als interessats en la nostra forma de viure un lloc virtual en el qual es poguessin trobar amb nosaltres i amb la rica espiritualitat de l’Orde.

Aquelles primeres pàgines incloïen tot allò que era la nostra vida en aquell moment: cases i presències, espiritualitat, missions, els nostres màrtirs, Centres d’Espiritualitat, noticies i esdeveniments, homilies dominicals. Aquelles pàgines van anar canviant i adaptant-se tant a les noves tecnologies que sorgien a la web com a les noves necessitats de comunicació que anaven apareixent.

A principis de febrer d’aquest any 2015, cinc de les set províncies religioses dels Carmelites descalços ens hem unificat en una: la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús. Aprofitant aquesta unificació hem volgut renovar i adaptar totalment la nostra informació i la presentació de continguts. Neix, així, una nova web que cobrirà tota aquesta realitat: www.ocdiberica.com. La nova web simplifica molts continguts que la pràctica i l’experiència ens han demostrat que no tenien massa interès; a la vegada, s’ha volgut potenciar aquelles seccions on es podrà expressar millor les activitats i continguts de la nostra vida provincial.

Esperem sincerament que us agradi, la trobeu confortable i pugueu apreciar tot aquest canvi i l’esforç que hem fet per poder arribar més i millor als vostres ordinadors gràcies a aquesta eina de capacitat gairebé infinita que és la Xarxa Global.

 

 

 

INFORMACIÓ FES-TE CARMELITA CARMELITES DESCALCES CARMEL SEGLAR

Informació Carmelites Descalços

Els carmelites descalços volem viure el do de l'Esperit Sant (carisma) que van rebre santa Teresa i sant Joan de la Creu per fundar una nova família religiosa unida al vell tronc del Carmel, els “Germans de la Benaurada Verge Maria de la Muntanya del Carmel”. D'ells rebem l'índole mariana i bíblica de la nostra vocació que conformen una de les més antigues i sòlides tradicions espirituals de l'Església. La Mare de Déu és per a nosaltres Mare i Patrona, exemple viu de vida interior i unió amb el misteri de Crist; el profeta Elies, representant de la millor tradició bíblica, és model per a qui contempla al Déu viu i present en la història i s’abrasa en el zel de la seva glòria. Amb ell, ens sentim oïdors i proclamadors de la Paraula de Déu.

La nostra forma de vida, com a germans descalços en aquesta tradició, és senzilla, totalment centrada en el necessari i fonamental, en l'essencial. Neix de la riquíssima experiència de Déu de Teresa de Jesús, la nostra Mare. Les seves gràcies místiques i la contemplació del Déu viu present en la Humanitat de Crist la van portar a dur a terme el propòsit de renovar l'Orde, orientant-la cap a la pregària i la contemplació de les coses divines, sotmetent-la a l'Evangeli i organitzant-la en comunitats de pocs membres però escollits, a semblança del ramat evangèlic, com un petit col·legi de Crist, del qual el Senyor es pogués fiar sempre i que estiguessin disposats a donar la vida per Ell i la seva causa. En principi, les germanes reunides a l’entorn de Teresa de Jesús s'ocupaven de pregar i donar la vida perquè cap cristià, dels que restaven fidels, marxessin i pels dirigents i teòlegs que eren els qui, en aquell temps, havien de prendre la paraula i defensar la causa de Jesús.

Aquest projecte innovador i senzill es va anar definint i va evolucionar a través de noves experiències de santa Teresa i del nou esquinçament de la unitat de l'Església que va significar la Reforma i tota la violència que la va seguir. Teresa de Jesús, amb aquest dolorós panorama davant els ulls, proposa a la nova família del Carmel una missió apostòlica directa de manera que l'oració, el retir i el lliurament de les germanes redundessin pel bé d'aquesta Església tan maltractada. Aquest esperit apostòlic es va definir més en profunditat gràcies a la forta experiència eclesial de Santa Teresa que fixa la seva atenció en els pobles, àdhuc no cristians i per evangelitzar. Calia i es podia fer més per donar testimoniatge de les misericòrdies de Déu i el seu amor per l'home. Així va decidir associar a la seva obra un grup de frares per viure aquest mateix estil de vida i poder donar testimoniatge autoritzat d'ell.

Els carmelites descalços, per exprés desig de santa Teresa de Jesús, compartim vocació i ideals amb les nostres germanes les monges i prestem a l'Església no solament el servei de l'oració i la vida de comunitat sinó també l’apostolat de l'espiritualitat i qualsevol altre que pugui demanar-nos l'Església i pel qual estiguem capacitats. Com a Orde, tanmateix, no només estem atents a allò que l'Església ens demani d'acord al nostre carisma, sinó també a les necessitats que pugui tenir la mateixa Església i de les quals ella mateixa no en sigui conscient, convençuts que els cristians actuals i futurs no seran tals sense una forta experiència personal del Déu viu, a través de l'oració i d'una fraternitat autèntica.

Encara que Santa Teresa, amb la seva vida i experiència espiritual, és mestra i mare de la nostra vida, contemplem la imatge viva de l'autèntic carmelita en el nostre pare sant Joan de la Creu, a qui apliquem la invitació de l'Apòstol sant Pau: “Sigueu imitadors meus com jo ho sóc de Crist” (1Cor 4,5; 11,1). En ell es manifesta clarament i plena la vocació al Carmel renovat a través de fets i doctrina.

Per això contemplem la nostra forma de vida en les persones dels Sants Pares i en els seus escrits en els quals ens conviden a trobar-nos amb el Déu viu en la Persona i Humanitat del seu Fill Jesucrist i a seguir els seus passos, imitant la Verge Maria, la seva Mare. La nostra vocació és una gràcia, un do de Déu totalment immerescut, que ens impulsa, a través de la comunió de vida, la fraternitat i l’ apostolat cap a la misteriosa unió amb Déu. En concret, ens sabem cridats a l'oració, que alimentem amb la Paraula de Déu i la litúrgia, per viure cada dia l'amistat amb Déu.

Ser “amigos fuertes de Dios” –com diu santa Teresa de Jesús- és viure l'oració en l’amor dels uns amb els altres, el despreniment de tot el criat i l’autèntica humilitat, és a dir, caminant en veritat. Com que oració i regal no es compadeixen, ens esforcem en edificar la nostra vida sobre el fonament de l'abnegació evangèlica segons els ensenyaments dels nostres Sants Pares. Igualment, d'aquesta amistat i coneixement personal de Déu, de la comprensió profunda de la Paraula de Déu i de l'estudi dels camins de l'Esperit, oferim a l'Església, allà on som, la nostra activitat apostòlica.

La nostra família religiosa ha estat molt fecunda, gràcies a l'Esperit Sant, en la santedat lluminosa de monges i frares que són Mestres espirituals de l'Orde i de tota l'Església: santa Teresa de Lisieux, Sant Rafael Kalinowsky, santa Teresa dels Andes, santa Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein), els beats Francesc Palau, Isabel de la Trinitat i tants altres. Tres d'ells, els sants pares Teresa de Jesús, Joan de la Creu i Teresa de Lisieux han estat reconeguts, a més, com a Doctors de l’Església Universal.

Fes-Te Carmelita

Els carmelites descalços com a persones de pregària, volem viure les actituds més belles de l’orant: descalçar-nos de tot poder, privilegi, autosuficiència, domini; despullar-nos de tota insensibilitat i impermea­bilitat. Sabent que el que es descalça es fa sensible al llenguatge de la terra, copsa el batec de la terra, es fa proper al fang del qual procedeix i comprèn la seva limitació i la seva veritable grandesa. Això és la humilitat en sentit etimològic i com la entenien santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu.

Des de la nostra forma de vida comunitària i fraterna, seguint a Jesús amb els vots de la castedat, pobresa i obediència, volem respondre a la solitud i a l'individualisme tan present en la nostra societat actual.

Des d’aquest punt de vista, el vot d'obediència presenta una altra forma de vida en comú on l'escolta i el diàleg tenen un paper important: el jo es transforma en tu, la qual cosa et mou a buscar sempre el be de qui està al teu costat, encara que no sempre coincideixi amb els teus gustos o pensaments però que, sens dubte, es converteix en un camí pel qual es pot aconseguir la felicitat. La castedat, per la seva banda, mostra una manera de relacionar-se i d'estimar que no s'identifica ni tan sols per l'exigència, legítima, de reciprocitat. És estimar a tots per igual com a fruit del lliurament del tot a Déu, per ser Déu qui és, perquè Ell ho mereix i perquè Déu així ho fa amb la humanitat. Per la seva banda, la pobresa comuna i la comunitat de béns són expressió de fraternitat; gràcies a elles, les persones no es valoren pel que produeixen o guanyen, sinó pel que són. Una comunitat en la qual no hi ha res propi, sinó que es comparteix i reparteix segons les necessitats de cadascun.

Si creu que has estat cridat a viure així, tens menys de trenta anys o tens interès per saber més coses de nosaltres, entra en contacte amb nosaltres. Et convidem a discernir si el Senyor et crida a compartir la nostra vida en el Carmel. Busca silenci, busca solitud i allí en el recolliment, prega al Senyor. Ell et farà descobrir que t’estima, que forma part de la teva vida i t'anirà comunicant què és el que vol de tu perquè siguis feliç i facis feliços als altres.

Amando Cantó Martinez
CARMELITAS DESCALZOS
Triana, 9
28016 - Madrid
Telf. 91.359.16.61

José Luis del Pozo
CARMELITAS DESCALZOS
Polo y Caña, 1
18014 - Granada
Telf. 958.15.39.99

Carmelites Descalces

Les carmelites descalces són l'origen del nostre Orde. Santa Teresa de Jesús, el 1562, va fundar el primer convent de carmelites descalces, San José d'Àvila. Des de llavors les carmelites se senten reunides, escollides, convocades per Jesucrist, el Senyor. Responent a la seva crida, es consagren a Déu en el si de l'Església, Cos visible de Crist, per mostrar a través de l'oració, la comunió i l'amistat profunda amb Déu, i per la fraternitat, el seu amor i caritat envers tothom. Com a contemplatives no realitzen de manera directa cap apostolat ni cap servei visible o caritatiu a l'Església, però treballen amb les seves mans per subsistir i no ser oneroses a ningú, al mateix temps que confien en la Providència. D’aquesta manera es dediquen, completament, a viure i mostrar que “solo Dios basta” i que ser cristià és viure en comunió amb Déu i amb els altres, com Jesús, com Maria.

Santa Teresa, fundadora. El seu carisma és el del Carmel teresià, una manera senzilla i essencial de viure l’Evangeli de Jesucrist a través de tres idees fonamentals: ser comunitats, orants, al servei del Regne de Déu. Volen realitzar així el misteri de l'Església com a comunitat a través de la senzillesa i esperit de família que caracteritzen la fraternitat teresiana, que no és sinó un petit col·legi de Crist, reunit a l’entorn del Mestre, espiritualment present.

Per això, el seu compromís fonamental és l'oració assídua. Només estant a soles amb Ell es viu l'experiència radical de la fe, el coneixement personal de Déu en Jesucrist, que les fa testimonis qualificats de la seva Paraula i la seva Missió. Aquest estar davant Déu per tots té una importantíssima dimensió eclesial i missionera: ser d'aquells amb els quals el Senyor sempre hi pot comptar animant amb l'oració i l'exemple als qui prediquen directament l'Evangeli, cuiden de les esglésies i s'ocupen de la caritat. Nombrosos Carmels o convents de carmelites descalces fan costat a esglésies joves per animar-les a créixer amb la seva presència.

La Mare de Déu ocupa un lloc privilegiat en la història del Carmel i, des del principi, inspira la vida de les carmelites que estimen i imiten a la Verge de Natzaret. La Mare de Déu del Carme o del Carmel és model de comunió amb Déu i de servei als altres.

El testimoniatge viu d'aquesta realitat el tenim en el reconeixement que l'Església ha fet de destacades carmelites, proposant-les com a models de seguiment de Crist i mestres del coneixement de la nova evangelització: santa Teresa de l’Infant Jesús, santa Teresa dels Andes, beata Isabel de la Trinitat, santa Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein), etc.

Molts Carmels s’escampen per la nostra Província i mantenen la presència de l'Orde en aquestes terres. Per a més informació sobre la majoria de monestirs, entra a les pàgines de les Federacions de Carmelites descalces de Sant Joan de la Creu, de la Verge del Carmen d'Andalusia, de Montserrat o de San José. Aquí tens la llista dels monestirs de la nostra Província.

» Constituciones de 1991
 • AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba) - C/ Moralejo, 43 - Telf: 957 68 90 09
 • ALBA DE TORMES - Plaza de Santa Teresa, 6 y 8 - Telf: 923300211
 • ALBACETE - Vereda de Jaén, 95 - Apartado 236 - Telf: 967220799
 • ALGEZARES (Murcia) - Subida de La Fuensanta, 48 - Telf: 968840445
 • ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO (Castellón) - Camino La Ralla, 1 - Telf: 964511123
 • ALTEA (Alicante) - Partida L’olla, 21 - Telf: 966882386
 • ANTEQUERA (Málaga) - Plaza de las Descalzas, 3 - Telf: 952 84 19 77
 • BADAJOZ - C/ López Prudencio, 17 - Telf: 924 22 45 88
 • BAEZA (Jaén) - C/ Imagen, 13 - Apdo. 23 - Telf: 953 74 04 03
 • BUJALANCE (Córdoba) - C/ Carmelitas Descalzas, 6 - Telf: 957 17 03 24
 • BURGOS - Plaza de Santa Teresa, 4 - Telf: 947268433
 • CABRERIZOS (Salamanca) - C/ Arenal del Angel, 23 - Telf: 923289011
 • CÁDIZ - C/ Costa Rica, 4 - Telf: 956 21 28 57
 • CARMEL DU MOUNDASSO (DEDOUGOU) - B.P. 35 - Burkina Faso (A.O.)
 • CARMEL GRAND BASSAM - B.P. 176 - Costa de Marfil - Telf: 00225 23539601
 • CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) - C/ Souto Vizoso, 15 - Telf: 979 88 03 53
 • CASTELLÓN - C/ Caminás, 173, junto a Basílica Lidón - Telf: 964220133
 • DAIMIEL (Ciudad Real) - Carr. Nacional 430, km. 338 Apdo. 63 -Telf: 926850231
 • DON BENITO (Badajoz) - C/ Donoso Cortés, 21 - Telf: 924 80 05 98
 • DOS HERMANAS (Sevilla) - C/ Fernando Quiñones, 55 - Telf: 954 72 02 56
 • EL ROSAL (Pontevedra) - Rúa Fornelos-Caselas, 28 - Telf: 986625169
 • EL SAUZAL (Tenerife) - C/ Camino del Calvario, 67 - Telf: 922 57 10 75
 • FUENTE DE CANTOS (Badajoz) - Pz. De Sta. Teresa, 2 - Telf: 924 50 02 71
 • GIRONA - Avda. Montilivi, 27 - Telf: 972 208 356
 • GODELLETA (Valencia) - Ctra Valencia-Godelleta, km 10 - Telf: 961800270
 • GRANADA - Pz. De San Juan de la Cruz s/n - Telf: 958 22 91 77
 • HUESCA - Carretera de Zaragoza, s/n - Telf: 974210106
 • JAÉN - C/ Carrera de Jesús, 25 - Apdo. 126 - Telf: 953 23 27 07
 • LA ROCA DEL VALLÉS (Barcelona) - Camí de Can Grau - Telf: 938 70 34 75
 • LEDESMA (Salamanca) - Calle del convento num. 1 - Telf: 923570216
 • LEÓN -Carretera de Asturias, s/n - Apd. 363 - Telf: 987 22 70 94
 • LINARES (Jaén) - C/ Carmelo de Santa Teresa, 1 - Telf: 953 69 22 09
 • LOECHES (Madrid) - Plaza Duquesa de ALba, 3 - Telf: 918867370
 • MADRID - General Aranaz, 58 - Telf: 917422691
 • MÁLAGA - C/ Don Rodrigo, 8 - 952 21 08 63
 • MALUENDA (Zaragoza) - C/ Santa Teresa, 4 - Telf: 976893135
 • MATARÓ - Avda. Can Torner, 63 - Telf: 937 579 373
 • MEDIANÍAS - TELDE (Gran Canaria) - Prolongación Amazonas, 50 - Telf: 928692964
 • MEDINA DEL CAMPO - C/ Santa teresa,16 - Telf: 983801265
 • OGÍJARES (Granada) - Ganja María Luisa - Telf: 958 59 80 29
 • OURENSE - Ctra.del Seminario,17 - Telf: 988223697
 • OVIEDO - C/ Toleo,16 - Telf: 985285604
 • PALENCIA - Avda. San Telmo, s/n - Telf: 979721231
 • PEÑARANDA (Salmanca) - C/ Nuestra Señora,73 - Telf: 923540288
 • PUZOL (Valencia) - Camino de Liria, s/n Apdo. 17 - Telf: 961420574
 • RONDA (Málaga) - C/ San Juan de la Cruz, s/n - Telf: 952 87 29 65
 • SAN FERNANDO (Cádiz) - C/ Real, 224 - Telf: 956 88 13 36
 • SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) - C/ Descalzas, 3 - Apd. 189 - Telf: 956 36 08 05
 • SANLÚCAR LA MAYOR - C/ Calvo Sotelo, 18 - Apd. 94 - Telf: 954 70 01 89
 • SANTIAGO DE COMPOSTELA - C/ Santa Clara, 8 - Telf: 981 58 34 84
 • SERRA (Valencia) - Paraje Rodeno Peña s/n - Telf: 961689625
 • SEVILLA - C/ Sta. Teresa, 7 - Telf: 954 21 23 07
 • TALAVERA LA REAL (Badajoz) - C/ Sta. Teresa, 9 - Telf: 924 44 01 01
 • TÁNGER (Marruecos) - C/ Imam Termidi, 25 - Telf: 00 21230-936906
 • TARRAGONA - C/ Carme, 2 - Telf: 977 239 719
 • TERRASSA - Carretera de Castella, s/n Torre de Mossèn Homs - Telf: 937 838 902
 • TERUEL - C/ Santa Teresa, 1 - Telf: 978603141
 • TOLEDO - Paza de Santa Teresa. 2 - Telf: 925224251
 • TORDESILLAS (Valladolid) - Plaza de Cristo rey, 8 - Telf: 983797009
 • TORO (Zamora) - Plaza del Carmen, 2 - Telf: 980690319
 • ÚBEDA - C/ Montiel, 5 - Telf: 953 75 04 03
 • VALLADOLID - Rondilla de Santa Teresa, 28 - Telf: 983251989
 • VILLAGARCÍA - Ctra. de la Santa Espina num. 16 - Telf: 983717053
 • VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia) - Ronda S. Juan de la Cruz, 93 - Telf: 962720166
 • VILLARROBLEDO (Albacete) - C/ del Carmen, 2 - Telf: 967140996
 • YAMOUSSOUKRO - B.P. 365 - Costa de Marfil - Telf: 00225 30645341
 • YEPES (Toledo) - Plaza del carmen,1 - Telf: 925154146
 • ZAMORA - Camino Viejo de Toro s/n - Telf: 980520517
 • ZARAGOZA - S. José - Avda. Cataluña, 161 - Telf: 976471464
 • ZARAGOZA - Sta. Teresa - Ctra. Aeropuerto, km. 7 - Telf: 976120218
» Constituciones de 1990
 • ALCALÁ DE HENARES - Plaza de los Doctrinos, 6 - Tel. 918814419
 • AMPOSTA - Apdo. 174
 • ARAVACA - Carretera de Húmera, s/n - Tel. 913572787
 • ARENAS DE SAN PEDRO Avda. de la Constitución, 78 - Tel. 920370412
 • ÁVILA - Monasterio de la Encarnación - Tel. 920211212
 • ÁVILA - San José - C/.de las Madres, 4 - Tel. 920222127
 • BARCELONA - Calle de la Inmaculada, 45 - Tel. 934173675
 • BEAS DE SEGURA (Jaén) Plaza de Sta. Teresa, s/n - Tel. 953425032
 • BLASCOMILLÁN (ávila) - Tel. 923167027
 • BOADILLA DEL MONTE (Madrid) - C/ Mártires 12 - Tel. 916331103
 • BURGOS DE OSMA - Acosta, 33 - Tel. 975340136
 • CABRERA (Salamanca) Tel. 923168011
 • CAUDIEL - c/ Paulino Caravella, 8 - Telf: 9641441105
 • CARTAGENA (Isla Plana) - Paraje Valldelentiscos, 26 - Telef. 616156104
 • CERVERA DEL RÍO ALHAMA Tel. 941198555
 • CIUDAD REAL - C/Carmen, 2 Ciudad Real (Calle Carmen) - Tel. 926220302
 • CIUDAD RODRIGO (Salamanca) C/ Carmelitas, s/n - Tel. 923462784
 • CONSUEGRA (Toledo) - C/ Carmen, 45 - Tel. 925480846
 • CÓRDOBA - C/ Angel Saavedra, 7 - Tel. 957472564
 • CUENCA - C/ Camino de Nohales, s/n - Telf: 969226467
 • CUERVA (Toledo) - Callejón de Doña Aldonza 2 - Tel. 925424197
 • ELCHE - Ctra. del León, Km. 5 - Telf: 966678771
 • GETAFE Carretera de Andalucía, Km 13,5 Getafe (Cerro) - Tel. 916950572
 • GETAFE (Madrid) Tel. 916847875
 • GIJÓN - Ctra. Gi-2 - Tel. 985367115
 • GUADALAJARA - C/ Ingeniero Mariño, 8 - Tel. 949221302
 • IGUALADA - Apdo. de Correos 249 - Tel. 938042752
 • IRIÉLPA (Guadalajara) - Tel. 949255738
 • LA CORUÑA - C/ Eirís de Arriba, 39 - Tel. 981285040
 • LA GRANJA (Segovia) - Pradera del Carmen, s/n - Tel. 921470267
 • LERMA - Carmen, 2 - Tel. 947170800
 • LLEIDA - Partida de Caparrella, 159 - Tel. 973270415
 • LUCENA - Avda. de Sta. Teresa, 6 - Tel. 957500669
 • LUGO - Lugar Barxelas Lugo - Tel. 982304437
 • MADRID - C/Ponzano, 79 - Tel. 915335424
 • MALAGÓN - Plaza de Santa Teresa, 14 - Tel. 926800378
 • MACERA DE ABAJO - Calle del Convento, 39 - Tel. 923560030
 • MOLLERUSA (Lleida) Apartado 108 - Tel. 973600881
 • NAVAHERMOSA (Toledo) - C/ Sta. Teresa de Jesus, 5 - Tel. 925410154
 • OCAÑA (Toledo) - C/ Mártires, 2 - Tel. 925130840
 • PALMA DE MALLORCA - C/ Teresas, 8 - Tel. 971712982
 • PLASENCIA - Carretera de Jaraiz Km 1.600 - Tel. 927421110
 • SABARÍS - Camiño do Carme, 3 - Tel. 986350053
 • SAN CALIXTO Tel. (957)338107
 • SAN CLEMENTE (Cuenca) - Plaza del Carmen, 4 - Telf: 969300241
 • SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - Plaza de Santa Teresa, 2 - Tel. 918905035
 • SEGOVIA - Marques del Arco, 40 - Tel. 921460715
 • SORIA - Plaza Fuentes Cabrejas, 6 - Tel. 975211030
 • TALAVERA DE LA REINA (Toledo) - C/ Charcón, 6 Talavera de la Reina- Tel. 925800892
 • TIANA (Barcelona) C/ Montalegre, 9-11 - Tel. 933953252
 • TOLEDO - Plaza de las Capuchinas, 7 - Tel. 925222953
 • TORREMOLINOS (Málaga) - Av. del Carmelo, 9 - Tel. 952386861
 • TORTOSA-JESúS (Tarragona) - Ptda. de San Bernabé, 43 - Tel. 977500123
 • VÉLEZ-MáLAGA - Plaza de las Carmelitas, 3 - Tel. 952500881
 • VIC (Barcelona) - Plaza Sta. Teresa, 10 - Tel. 938861412
 • VILLANUEVA DE LA JARA (Cuenca) - c/ Santa Teresa, 2 - Telf: 967498062

Carmel Seglar

Els carmelites del Carmel Seglar, juntament amb els frares i les monges, són fills i filles de l'Orde de Nostra Senyora del Mont Carmel i de santa Teresa de Jesús. Comparteixen amb el religiosos el mateix carisma, vivint-lo cadascun segons el seu propi estat de vida. Plegats conformen una sola família amb els mateixos béns espirituals, la mateixa vocació a la santedat (cf. Ef 1,4; 1Pere 1,15) i la mateixa missió apostòlica. Els seglars aporten a l'Orde la riquesa pròpia de la seva secularitzat.

Cridats a viure en obsequi de Jesucrist a través de l'amistat amb “Quien sabemos que nos ama”, servint a l'Església, sota la protecció de la Mare de Déu del Mont Carmel, segons la inspiració de santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu i la tradició bíblica del profeta Elies,  busquen aprofundir en el compromís cristià rebut en el baptisme.

Són elements de la vocació del laics carmelites teresians:

Viure en obsequi de Jesucrist, recolzant-se en María, que amb la seva forma de vida esdevé model de deixeble de Crist.

Procurar una profunda vida d'oració que, alimentada amb la Paraula de Déu i la litúrgia, pugui conduir al tracte d'amistat amb Déu, sempre i en cada moment del dia.

Embolcallar d'entusiasme apostòlic l'oració i la vida en un clima de comunitat humana i cristiana.

Donar importància en el compromís evangelitzador a la pastoral de l'espiritualitat com a col·laboració peculiar de l'Ordre Seglar fidel a la seva identitat carmelitano-teresiana.

Com a seglars, fills i filles de Teresa de Jesús i Joan de la Creu són cridats a ser davant del món testimonis de la resurrecció i de la vida del Senyor Jesús i un signe del Déu viu, a través d'una vida d'oració, d'un servei evangelitzador i per mitjà del testimoni d'una comunitat cristiana i carmelitana.

VINE, T'ESPEREM!!

A la nostra Província de Santa Teresa de Jesús, funcionen actualment 46 fraternitats o comunitats del Carmel Seglar que viuen el carisma carmelità en les seves activitats quotidianes, aplegant-se per pregar en comú, formar-se i créixer en la seva fe.

A Coruña

Alba de Tormes (Salamanca)

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Ávila

Badajoz

Baeza (Jaén)

Barcelona

Beas de Segura (Jaén)

Burgos

Burriana (Castellón)

Cádiz

Caravava (Murcia)

Castelló

Ciudad Real

Córdoba

Don Benito (Badajoz)

Gijón (Asturias)

Granada

Herencia (Ciudad Real)

Eivissa (Illes Balears)

Jaén

León

Linares (Jaén)

Madrid-Aranaz

Madrid-Plaza España

Málaga

Malagón (Ciudad Real)

Mataró (Barcelona)

Medina del Campo (Valladolid)

Oviedo (Asturias)

Palma de Mallorca

Reinosa (Cantabria)

Salamanca

San Fernando (Cádiz)

Segovia

Sevilla

Soria

Talavera de la Reina (Toledo)

Tarragona

Telde (Gran Canaria)

Toledo

Úbeda (Jaén)

Valencia

Valladolid

Vigo (Pontevedra)

Villa de don Fadrique (Toledo)

 

Assistent Espiritual i Delegat Provincial:

P. Agustí Borrel

Sant Miquel, 44

08911 BADALONA

Tel. 933891659

carmeloseglar@ocdiberica.com