Notícies

NOTÍCIES

18-01-2021
ESTREPE
Escola de Formació Espiritual

ESTEPRE és un projecte de l'Orde de Carmelites Descalços, d'Amèrica Central. Els Carmelites Descalços tenim com a missió especifica dins de l'Església promoure la vida espiritual i la trobada personal amb Jesús per mitjà de l'oració. Servei que realitzem per mitjà de la direcció espiritual, la confessió, retirs espirituals i les escoles de promoció espiritual que són presents als països de Centre Amèrica i ara també de manera virtual. Per a més informació pots visitar la pàgina  https://www.estepre.com/

VEURE TOTES