Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Rebeu l’Esperit Sant»
03-06-2022
«Rebeu l’Esperit Sant»

La gran festa de Pentecosta, de la vinguda i pervivència de l'Esperit Sant en la seva Església, no tracta, pels creients que la formem (primera lectura), de “qüestions espirituals” sinó de profunditat de la fe cristiana. El do de l'Esperit és la conclusió de la història humana de Jesús. Ell va viure com a home mostrant el veritable rostre de Déu, el seu Pare, i li va lliurar per complet la seva vida, i va tornar a Ell per poder compartir amb nosaltres, els seus germans en la carn, el mateix impuls vital de Déu: el seu Esperit de vida.

Els Evangelis ens van mostrant l'estretíssima relació entre la humanitat de Crist i l'Esperit. Aquest, és decisiu en l'Encarnació, en el començament de la missió del Messies, i en la seva evolució des del baptisme. L'Esperit de Déu, que habita en Jesús com a casa seva, és qui conforma i mostra, en cada instant de la seva vida, el lliurament humà de Jesús en obediència al Pare.

Després de l'Ascensió, era qüestió de temps que aquest alè de vida, principi de llum i santedat, descendís sobre tots els creients en Crist, que havien quedat preparats i expectants. No es tractava d’un premi sinó la continuació, o el veritable començament, d'una tasca en la mateixa línia marcada per Jesús durant la seva vida terrenal. De fet, el text insisteix en la condició de do de l'Esperit i també que arribarà als mateixos deixeble. Sortosament, Maria, que també estava amb ells, sabia de què anava tot això i segurament va poder explicar què estava passant i que havien d'obrir el cor, la ment, la vida i disposar-se per la gran tasca que s’obria en aquest instant de passivitat i recepció del major regal personal de Déu. L'Esperit, do intangible, projecta la carn i vida dels deixebles vers els altres, i els posa en moviment des d'aquell moment i fins els nostres dies. Pentecosta s'ha repetit i repetirà les vegades calgui per mantenir cada deixeble en el camí d’obediència al Pare i a la missió encomanada pel Fill. Així ho mostra l'Evangeli: cada trobada amb Crist, a l'església, cada celebració en la fe, és una constatació i repetició de l'immens do de l'Esperit, el qual dona vida, llum, perdó, esperança i forces per a viure i testimoniar l'Evangeli que és Jesucrist.

» Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts.

Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

» Segona Lectura

Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.

Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit.

» Evangeli

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-23)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........