Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom»
07-01-2022
«Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom»

Avui es tanca el cicle “nadalenc” gairebé “comprimit” en tres setmanes, tres “sèries” de festes que culminen aquest diumenge, les quals tenen com a objectiu que celebrem, revivim i participem del misteri del Fill de Déu que es fa home per revelar el Pare i redimir-nos i conduir-nos a la meta de la nostra existència: compartir la mateixa vida de Déu, vida trinitària eternament participada en mutu amor.

L'Evangeli relata que el principi de la vida pública de Jesús es produeix sense cap “cerimònia” o preparació especial: “un dia que tot el poble es feia batejar”. Va ser, doncs, d'un dia qualsevol dels molts que Joan “regirava” les consciències del país i el preparava per al que havia de succeir, per a qui venia, per a Ell. Malgrat tot aquest esforç, és impossible mantenir en secret la transcendència i importància del que està passant aquest dia a la riba del Jordà: “Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut»”. Aquest home, aparentment com els altres, que ha escollit un dia qualsevol per a adherir-se al baptisme, intenció i obra de Joan, és en realitat, i ni més ni menys, que el Fill de Déu. Sobre ell, com és natural, baixà –per a quedar-se– l'Esperit Sant, que és la inspiració i acció divina en el món. Si recordem els evangelis de la infància rellegits aquests dies, especialment el de Lluc, que també llegim avui, se’ns diu que tot el que estava anunciat, totes les promeses i esperances que es van posar en aquest nen des del mateix moment de la seva Encarnació, es comencen a complir: ja ha arribat el Fill de Déu i veritable fill de María.

Jesús ha crescut com a autèntic home, en saviesa i gràcia, escoltant, aprenent, i també ara prenent les seves pròpies decisions. El mateix Déu parla en persona per última vegada, a cel obert, per declarar qui és Jesús i que té la seva plena confiança. Si a tot això li afegim que som davant d’un fet històric de la vida de Crist, que ningú nega (com el naixement i a la mort en creu), tenim ja totes les claus de la festa d'avui: el fet veritablement extraordinari que el Fill de Déu i de l'home, profeta i molt més encara per revelar gràcies a la seva connivència amb l'Esperit Sant, comença a fer realitat tot allò promès per Déu en una història i una vida reals. I la seva primera acció és fer seu un baptisme que era per als pecadors, significant així fins a quin punt està disposat a compartir no solament la nostra naturalesa sinó també la nostra realitat, la nostra situació. És l’inici viu i històric de l'Evangeli d'un Crist amic i company de la nostra vida.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s’esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.

»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

» Segona Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d'uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d'Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.

»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.»

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc.»

Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........