Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Vós sou el Messies.»
10-09-2021
«Vós sou el Messies.»

Aquest diumenge arribem a un moment clau de la narrativa de l'Evangeli de Marc, per a alguns és com la frontissa o el punt d'inflexió. En el relat hi conflueix tot el que Jesús ha narrat fins ara amb paraules i obres. L'evangelista pensa que amb això ja ni ha prou per poder emetre una primera opinió, i potser una mica més, sobre la identitat d'aquest home davant el qual ningú resta indiferent. Jesús comença preguntant què pensen d’ell els altres, la gent en general, els qui van trobant dia rere dia. Les seves opinions, encara que no siguin decisives, sí que serveixen per centrar la qüestió: Jesús és identificat amb algun profeta, i un dels grans, per les seves paraules i obres, i, que a més, es torna a fer present a la vida. Déu-n’hi-do! Però, la pregunta principal Jesús l’adreça als seus deixebles, els quals van descobrint gradualment qui és realment, i avui també ens interpel·la a nosaltres. Pere respon per tots, per ells i per nosaltres: Jesús és el Messies! Això vol dir que els deixebles, veient el que ha fet i escoltant el seu ensenyament amb autoritat pròpia, han vist i confessen, mitjançant Pere, que aquest home és l'enviat definitiu de Déu, el que havia de venir a restaurar i posar en ordre totes les coses, fent veritat i realitat les promeses de Déu. Amb ell ha arribat el temps i el moment definitiu. Però el text va molt més allà. Jesús reacciona, com cada vegada que els deixebles o la gent entenen i confessen una cosa fonamental sobre ell (en les curacions i exorcismes, per exemple), prohibint incondicionalment que ho difonguin. Això sol significar que aquest coneixement, com els altres, només s’adquireix tractant personalment amb Jesús.

I, tot seguit, comença a instruir-los, parlant de què significa ser el Messies, de com costarà el posar en ordre totes les coses i, sobretot, que es compleixin de veritat les promeses de Déu a Israel i a tothom. Això només succeirà, quan es compleixin les paraules de Jesús: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà.». La realitat de que Jesús és el Messies s’ha de comprendre a la llum d'aquest “procés” i el que costarà realment. I qui no ho vegi així, òbviament no ha entès qui és Jesús i es passa a l'altre costat, passa, com el mateix Pere, de manifestar la paraula de Déu a parlar en nom Satanàs, pare del mal i de la mentida. La veritat sobre Jesús només s'entén i fa pròpia en l'autonegació, això és seguint el seu camí seu de viure la seva elecció i realitat afrontant els treballs, dolors i sofriments concrets que comporti ser deixeble del Messies, i voler efectivament sanar la vida, fer present la veritat de Déu.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere: he parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda: per això no em dono per vençut: per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m'acosti. Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar?

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Jaume (Jm 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres, de què serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tingués ni vestits ni l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Vés-te'n en pau, abriga't bé i alimenta't», però no li donés res del que necessita, quin profit li faria? Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra'm, sense les obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n'anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, d'altres, que sou Elies, d'altres, que sou algun dels profetes.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies.» Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d'aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes.» Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........