Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant»
28-05-2021
«Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant»

La festa dominical de la Santíssima Trinidad recorda, i d'alguna manera resumeix, el que ens va transmetre Jesús sobre la veritat de Déu, i fa que en prenguem consciència. En els nostres temps quan el sol fet d’esmentar l'expressió “veritat” ja resulta problemàtic, afegir-hi “veritat de Déu” és tota una comesa. Però aquesta és la substància i l'essència de la nostra fe i de la vivència cristiana: l'extrema proximitat del Déu viu i veritable, el qual no solament ens ha parlat i mostrat signes i prodigis (primera lectura) sinó que s’ha fet present en persona per a unir-se a la nostra naturalesa humana i a la nostra vida de persones per dur a la plenitud la seva voluntat creadora i salvífica original. Amb tot l'orgull que dona la veritable humilitat, i enfront de tots els relativismes, interpretacions errònies i desviacions interessades, els cristians podem afirmar en veu ben alta que coneixem el veritable Déu, l'únic Déu, el qual ens  ha revelat perquè som i qui ens sustenta.

Certament, som creatures, i això cal dir-ho a plena veu en aquests temps: som dependents, el nostre ésser no és independent i autosuficient, es radica en Déu, el creador, i per si no n’hi ha prou, necessita la comunió i la companyia dels altres, del mateix Déu i dels altres homes. I també cal dir que aquesta “dependència” no és una cosa negativa, com sí que ho són, per falsos, els nostres lamentables intents d'autodeterminar-nos personalment de Déu i dels altres, la qual cosa ens porta al pitjor dels càstigs: la solitud i el desamor, el malgastar la vida... allò que a les Escriptures es coneix com a “condemna”, una qüestió de la qual seria bo parlar-ne més sovint. I no en el sentit de “càstig” sinó en el de “terrible possibilitat”: si les coses no es fan bé, és molt probable que surtin malament, molt malament. A més, el nucli que formem no és una cosa freda i indeterminada, és una família. Déu és família, comunitat, casa, vida. Crist ho ha dit i ens ha fet, efectivament, partícips de la seva mateixa família i divinitat. El nostre ser més profund és el sentit de la vida, el camí pel qual podem i hem de dirigir els nostres passos per a arribar a la plenitud, el bé suprem, la vida eterna. L'Evangeli d’avui ens recorda aquest fonament (que pel baptisme hem estat incorporats a la vida trinitària de Déu) i també la nostra missió: comunicar-ho, estendre-ho, per incloure en aquesta família divina i humana totes les persones, fills de Déu, germans i germanes els uns dels altres.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del Deuteronomi. (Dt 4,32-34.39-40)

Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que t'han precedit, des del dia que Déu creà l'home sobre la terra; investiga d'un cap a l'altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s'ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d'enmig del foc, com tu l'has escoltada, i hagi continuat amb vida; si mai s'ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d'un altre, combatent contra l'opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l'únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n'hi ha d'altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna per sempre.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma (Rm 8,14-17)

Germans, tots els qui viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així l'Esperit s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 28,16-20)

En aquell temps, els onze deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'hi acostà i els digué: «Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

LECTURES DEL DIUMENGE