Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he complagut»
08-01-2021
«Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he complagut»

L'últim missatge que ens deixa el temps de Nadal és que el fet admirable i joiós de l'Encarnació no ha vingut només per quedar-se i omplir el nostre buit espiritual personal sinó també per canviar el món, és a dir, que s'ha de difondre fins als confins de la terra i el final mateix dels temps, per a anar-los canviant i acostant-los, precisament, a aquest final. Crist és la llum de les gents i dels pobles i són els seus deixebles els qui han reflectir i estendre aquesta llum. Cada Nadal recordem aquesta primera gran globalització, que continua vigent, i que és la catolicitat. De fet, catòlic significa, precisament universal, la totalitat d'éssers humans en totes les èpoques. Em aquesta festa del Baptisme que celebrem avui, un Jesús adult es manifesta davant aquest univers com qui havia de venir i, encara més, com el Messies, el redemptor. En aquesta trobada amb Joan Baptista, Jesús rep tota l'herència de l'antiga aliança (primera lectura), els seus valors, com diríem avui. I així aquest home concret, Jesús, és el servent del Senyor, triat i present per fer realitat l'aliança per a tots, el dret, això és, unes relacions humanes veritables i capaces de sustentar a cada persona concreta lluny de l'explotació i l'abandó. També se li mostren els mitjans: construir i no destruir, secundar tot el que estigui viu, encara que sigui pobre i feble.

Això només podrà fer-ho obrint els ulls i alliberant les ments de totes les presons, també les actuals que no per “digitals” són menys reals perquè només l'engany i la ignorància són la tenebra que ens impedeix viure com a autèntiques persones en comunió. Jesús és l'home sobre qui va baixar i sobre qui roman l'Esperit, la presència transcendent de Déu. És aquest home sencer, humà i diví la raó per a continuar construint aquest regne catòlic, on tothom hi cap i tothom hi és acollit pel que és, al mateix temps que és cridat a créixer i millorar juntament amb els altres, justament perquè pot, i de fet ho fa, transmetre aquest mateix Esperit que l'habita fent dels qui el reben veritables fills de Déu i autèntics germans que s’estimen i es preocupen els uns pels altres.

Avui també recordem i celebrem que fa més de dos mil anys que això s’acompleix. Que la nostra Església, que continua sent catòlica malgrat tot, segueix transmetent i fent actual a aquest home que és Déu, el qual és present a l'Església, no en cap ideal etern i celeste, on podem viure la filiació divina i la fraternitat, veritables llums i esperances d'aquest món angoixat.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s'ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s'esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions. »Jo, el Senyor, t'he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t'he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

» Segona Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d'uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d'Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.

»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.»

» Evangeli

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc (Mc 1,7-11)

En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l'Esperit Sant.» Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l'instant, quan sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he complagut.»

LECTURES DEL DIUMENGE