Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners»
13-11-2020
«Vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners»

Totes les paràboles del capítol 25 de sant Mateu sonen a comiat i ho són. Jesús sabia que el seu temps humà estava arribant a la seva fi i, naturalment, va voler deixar un resum, un llegat, un testament que, en el fons, és una gran invitació a que cada deixeble, assumeixi la pròpia responsabilitat. Això vol dir fer balanç de tot el que s’ha fet, explicat i del que ha anat passant perquè els qui l’han seguit ho puguin continuar fent, i no amb les mans buides precisament. Com les altres paràboles del capítol, aquesta també és un desafiament a la manera habitual de pensar i veure la realitat com ho mostra el diàleg amb l'últim administrador, aquell que ha amagat el talent sota terra per por de perdre'l. D'entrada, és un diàleg estrany perquè l'empleat no sap per què la seva solució no és una alternativa vàlida, encara que sigui clarament “inferior” a les altres perquè no ha guanyat res. Fa l'efecte que l'accent es posa, com en el nostre món –i en qualsevol món– en el profit material d'una  bona inversió. Sens dubte és un aspecte important, encara que a l'Evangeli s’acostuma a parlar de donar “fruit”, però en el cristianisme i l'Església no solament es debat sobre idees o teories o es contempla el misteri sinó que també es posa en pràctica dia a dia.

La pastoral és teologia portada a la pràctica i a la realitat actual. Per ser cristià de veritat no ni ha prou en ser-ho de pensament o tenir les millors intencions, sinó que cal realment “donar” fruits cristians a la pròpia vida i a l’entorn. La paràbola, doncs, en primer lloc ens vol alertar sobre això i fer-nos replantejar la vida real. I encara suggereix molt més: afirma clarament que tots els qui ens hem sentit prop de Jesús, i molt especialment els seus deixebles i seguidors, hem rebut d'Ell el suficient per viure la nostra vida en plenitud i, a més, per donar molt de fruit. En cadascun d'aquests “talents” (una quantitat enorme de diners en aquell temps) hi ha tot el necessari per a viure i construir el Regne, per a continuar la missió de Jesús. Ningú ha de sentir-se inferior per tenir menys dons o menys capacitats humanes o menys mitjans o per entendre i viure en menor mesura el mateix Evangeli. En la nostra vida i les nostres mans Jesús mateix hi ha deixat tot el que necessitem hi espera que ho fem fructificar, com a veritable alegria en la nostra vida i com la millor aportació als altres i a aquesta realitat que compartim amb ells.

» Primera Lectura

Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 31,10-13.19-20.30-31)

Que en té de valor una bona esposa! És molt més preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia, no són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la vida el farà feliç, i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Pren a les mans la filosa, i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents. L’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix; l’esposa que creu en el Senyor és la que val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball: que la seva obra l’elogiï davant de tot el poble.

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (1Te 5,1-6)

Germans, no cal que us escrivim quan i en quins moments arribarà el Dia del Senyor: vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensarà que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la dona que ha de tenir un fill, i no se n’escaparà ningú. Però a vosaltres, germans, que no viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor. Per això no hem de dormir, com els altres, sinó vetllar i viure sòbriament.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 25,14-30)

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Un home que se n’anava a fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc milions, a l’altre dos i a l’altre un, segons la capacitat de cadascú, i se n’anà. [El qui n’havia rebut cinc anà de seguida a negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui n’havia rebut dos en guanyà dos més. Però el qui n’havia rebut un guardà en un amagatall els diners del seu amo.] Al cap de molt temps l’amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut cinc milions, portà també els cinc que havia guanyat i digué: "Senyor, m’havíeu confiat cinc milions i n’he guanyats cinc més." [L’amo li va dir: "Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor." Es presentà després el qui n’havia rebut dos i digué: "Senyor, m’havíeu confiat dos milions i n’he guanyats dos més." L’amo li va dir: "Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor." Es presentà també el qui n’havia rebut un, i digué: "Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre." L’amo li contestà: "Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Doncs havies de posar al banc els meus diners, i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té deu, perquè als qui tenen, els donaré encara més i en tindran a vessar, però als qui no tenen, els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo a fora, a la fosca." Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents».]

LECTURES DEL DIUMENGE